2022-01-27 07:30:01

Natječaj gitara – obavijest kandidatima o prethodnoj provjeri sposobnosti

Natječaj gitara – obavijest kandidatima o prethodnoj provjeri sposobnosti

Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaje za:

UČITELJA/ICE GITARE  (m/ž) na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj - puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Ivanić Grad, M. Trnine 14

Tel./ 2881-880

KLASA: 112-01/22-02/7

URBROJ: 238-10-3-1

Ivanić Grad, 26.1.2022.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaje za:

UČITELJA/ICE GITARE  (m/ž) na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj - puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Prethodna provjera sposobnosti kandidata koji su podnijeli urednu prijavu (prijava koja sadrži sve podatke i priloge i udovoljava uvjetima natječaja) na natječaj za učitelja gitare održat će se u ponedjeljak 31. siječnja 2022. godine u prostorijama OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad, Milke Trnine 14. u 12,30 sati

Poziva se kandidat:

Luka Matić

Područja provjere za pripremu kandidata: Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.) Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN 53/93.), Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. (dostupno na poveznici https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202021-2022%20(1)_31%208.pdf ) , Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. dostupno na poveznici: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2021/Koronavirus/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022..pdf   , Preporuke za rad glazbenih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) dostupno na poveznici https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka_za_rad_glazbenih_skola.pdf

Vrednovat će se slijedeći elementi:

Poznavanje djelokruga rada učitelja gitare s posebnim osvrtom na rad u uvjetima epidemije bolesti COVID 19 Opći dojam /ozbiljnost kandidata Motiviranost/entuzijazam kandidata Dodatna znanja Dosadašnja iskustva i postignuća

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati su dužni na ulazu u školu pokazati važeću potvrdu o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, odnosno dokazati da su cijepljeni ili preboljeli bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

 

Zbog provedbe epidemioloških mjera i sprječavanja širenja korona virusa, svi kandidati koji pristupe selekciji, dužni su u prostoru škole nositi zaštitnu masku.

 

                                                                                                          Ravnateljica:

 

                                                                                                          Vlatka Koletić, prof.

 


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad