2022-02-14 15:28:57

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

  • učitelj/ica gitare, 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Ivanić-Grad, Milke Trnine 14

Tel. 01/2881-880; 01/2881-881

e-mail: ured@os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr

KLASA:112-01/22-02/11

URBROJ: 238-10-3-1

U Ivanić-Gradu, 11.2.2022.

                                                                                   

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

Učitelj/ica gitare, 1 izvršitelj, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Nakon završenog natječaja za radno mjesto  učitelj/ica gitare  (m/ž) puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme na provjeru sposobnosti pozvan je kandidat koji je ispunjavao uvjete natječaja. Kandidat se nije odazvao.

Ravnateljica je uz prethodnu suglasnost školskog odbora od 1.2.2022. donijela odluku da se zasnuje radni odnos s Mario Pavlićem, VSS, koji nema potrebnu vrstu obrazovanja, do izbora radnika po ponovljenom natječaju u roku od 5 mjeseci.

                            

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                   Vlatka Koletić


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad