2022-03-28 13:10:00

Natječaj - matematika - poziv na procjenu sposobnosti kandidata

OŠ Stjepana Basaričeka objavljuje poziv na procjenu sposobnosti kandidata za natječaj - učitelj/ica matematike.


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad