2022-04-25 15:47:24

Poziv na intervju - učitelj/ica gitare

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata na natječaju za radno mjesto učitelj/ica gitare (neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno) utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja čije su prijave pravodobne i potpune.

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Ivanić Grad, M. Trnine 14

Tel./ 2881-880

KLASA: 112-01/22-02/25

URBROJ: 238-10-3-1

Ivanić Grad, 25.4.2022.

Temeljem članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata na natječaju za radno mjesto učitelj/ica gitare na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka  2022. godine utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja čije su prijave pravodobne i potpune.

Na razgovor (intervju) s Povjerenstvom poziva se kandidat Ivor Horvatić.

Razgovor (intervju) održat će se u četvrtak 28. travnja 2022. godine u 8,00 sati u prostorijama Škole u Ivanić-Gradu, Milke Trnine 14.

Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) u zakazano vrijeme smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje stručna znanja. sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća.

Područja provjere za pripremu kandidata:

Zakon o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/2011) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12. 94/13, l52/14, 07/17, 68/18. 98/19 i 64/20) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/10. 82/19. 43/20 i 100/21) Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (Narodne novine 7/17. 41/19  i 76/19) Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (Narodne novine 53/93) Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15) Statut Škole

Propisi koji reguliraju rad škole dostupni su na mrežnoj stranici Škole http://os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/ddokumenti/zakoni_i_pravilnici  odnosno na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja https://mzo.gov.hr/pristup-informacijama/dokumenti-zakonski-i-podzakonski-akti-2080/2080

Vrijeme trajanja intervjua je cca 20 minuta.

NAPOMENA: Škola nije u mogućnosti podmiriti putni trošak kandidata koji dolaze na razgovor.

                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                           Vlatka Koletić


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad