2022-05-16 08:00:00

Prijave za upis u 1.razred GO

Glazbeni odjel OŠ Stjepana Basaričeka poziva sve zainteresirane da se prijave za upis u 1. razred Glazbenog odjela za školsku godinu 2022./2023.

Prijaviti se možete na sljedeće instrumente: - klavir
                                                                       - gitara
                                                                       - klarinet
                                                                       - harmonika
                                                                       - flauta

Kako biste se bolje upoznali s navedenim instrumentima, pogledajte kratki video koji su naši učenici pripremili za Vas!

Prijave se vrše putem interneta zaključno s petkom 27. svibnja 2022. Potrebno je ispuniti prijavnicu te je poslati elektronskim putem na mail škole ured@os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr .

Raspored audicija će biti objavljen na web stranici škole do kraja mjeseca svibnja!

Na audiciji ispitna komisija, sastavljena od učitelja i stručnih suradnika, vrši provjeru glazbenih sposobnosti djeteta. Provjera se sastoji od 3 elementa :

1) Provjera glazbenog sluha  ♫

Dijete pjeva dječju pjesmicu koju je unaprijed pripremilo. Dovoljno je otpjevati  jednu do dvije strofe pjesmice.

2) Provjera glazbene memorije  ♫

  a)  učitelj – ispitivač pjeva 4 jednostavne (kratke) melodije koje dijete ponovi neposredno  za ispitivačem.

  b)  učitelj – ispitivač otpjeva ili odsvira pojedinačni ton koji dijete reproducira pjevanjem

3) Provjera osjećaja za ritam  ♫

Učitelj – ispitivač kuca (olovkom po stolu) ili plješće dlanovima dvotaktnu ritamsku frazu koju dijete, neposredno nakon slušanja, nastoji samo reproducirati.

      Svaki element provjere boduje se bodovima od 1 do 5 koje dodjeljuje svaki od tri člana ispitne komisije. Maksimalni broj bodova je 45.

     Prema potrebi, ispitna komisija može u razgovoru s roditeljima, ovisno o utvrđenim sposobnostima i interesima djeteta te mogućnostima škole, dati stručno mišljenje i savjet u svezi izbora instrumenta.


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad